Etusivu » Freetyön tietopankki » Sosiaaliturva » Työsuhteesta freeksi – mitä tapahtuu työttömyysturvallesi?

Työsuhteesta freeksi – mitä tapahtuu työttömyysturvallesi?

Jos olet työttömyyskassa Finkan jäsen ja olet jäänyt työttömäksi, ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Voit saada soviteltua päivärahaa tehdessäsi jonkin verran free-työtä. Tällöin olet statukseltasi yrittäjä.

Työttömänä aloitetun yritystoiminnan ensimmäisen neljän kuukauden aikana pää- ja sivutoimisuutta ei tutkita. Yritystoiminnan kestettyä neljä kuukautta, voit saada ansiopäivärahaa vain, mikäli TE-toimisto katsoo yritystoiminnan olevan sivutoimista. Yritystoiminnan alkamisesta on ilmoitettava TE-toimistoon heti sen alettua.

Kun tulotasosi nousee, etkä ole enää muutamaan kuukauteen saanut soviteltua päivärahaa, on ehkä aika ryhtyä yrittäjäksi.

Päätoiminen yrittäjä ja suoja-aika

Kun työttömyyskassa Finkan jäsen siirtyy työsuhteesta päätoimiseksi yrittäjäksi  ja palkansaajan työssäoloehto (oikeus ansiosidonnaiseen) on täyttynyt, hänelle syntyy ns. jälkisuojaoikeus. Jäsenellä on enimmillään 18 kuukautta aikaa säilyttää palkansaajakassan jäsenyys yrittäjänä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos toiminta päätoimisena yrittäjänä ei onnistukaan, sinulla on oikeus yrittäjyyttä edeltäneen palkkatyön perusteella laskettuun ansiopäivärahaan. Tämä edellyttää päätoimisen yrittäjyyden lopettamista ja ilmoittautumista työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkenotoimistossa. Jos palaat yrittäjästä työttömäksi, päivärahaa maksetaan yhteensä 300/400 tai 500 päivään asti entisen suuruisena, riippuen enimmäisaikasi pituudesta).

Jäseneksi yrittäjäkassaan ja siirtyvä työssäoloehto

Jos haluat siirtyä työttömyyskassa Finkasta yrittäjäkassan jäseneksi (SYT), sinun tulee hakea yrittäjäkassan jäsenyyttä kuukauden kuluessa päätoimiseksi yrittäjäksi ryhtymisestä. Tällöin saat työttömyyskassa Finkasta mukaasi kuuden kuukauden hyvityksen yrittäjän työssäoloehtoon, joka on 18 kuukautta.

Siirtyessäsi palkansaajasta yrittäjäksi, sinulle voidaan työttömyyden aikana maksaa ansiopäiväraha palkansaajana kertyneen työssäoloehdon perusteella, jos yrittäjän työssäoloehto ei ole täyttynyt ja yritystoiminnan aloittamisesta on kulunut alle 18 kuukautta. Voit jäädä tämän 18 kuukauden ajaksi palkansaajakassan jäseneksi tai siirtyä yrittäjäkassaan. Huomaathan kuitenkin, että yrittäjän työssäoloehto ei kerry palkansaajakassan jäsenenä.

Yrittäjien työttömyyskassaan voi liittyä henkilö, joka täyttää työttömyysturvalain mukaisen yrittäjämääritelmän ja jonka eläkevakuutuksen (YEL/MYEL/TyEL) perusteena oleva vuosityötulo on vähintään 12 816 euroa vuoden 2019 tasossa.

Mitä tapahtuu 18 kuukauden jälkeen?

Päätoimisena yrittäjänä et voi enää 18 kuukauden jälkeen kuulua työttömyyskassa Finkaan.
Työttömyysturvasi yrittäjänä tulee tämän jälkeen joko yrittäjäkassasta tai Kelasta.
Jos et liity yrittäjäkassaan, voit työttömäksi jouduttuasi saada Kelasta peruspäivärahaa. Tämä edellyttää kuitenkin, että täytät yrittäjän työssäoloehdon. Se tarkoittaa sitä, että olet toiminut yrittäjänä vähintään kaksi vuotta työttömyyttä edeltäneiden neljän vuoden aikana ja yritystoiminta on ollut riittävän laajaa. Toiminta on riittävän laajaa, kun YEL-vakuutuksesi työtulo on minimissään 8.520 euroa vuodessa.

Suurin osa Freelancer-yhdistyksen jäsenistä ei kuulu yrittäjien työttömyyskassaan. Yrittäjäkassan jäsenmaksu on keskimäärin 3 % ansiotuloista.

Jotta yrittäjäkassan jäsen voi työttömäksi jäätyään saada YEL-työtuloon sidottua työttömyyspäivärahaa freelancerin täytyy muun muassa:

– olla kassan jäsenenä ja päätoimisena yrittäjänä 15 kuukautta työttömyyttä välittömästi edeltävän neljän vuoden aikana.

– YEL-työtulon täytyy olla minimissään 12 816 euroa vuodessa

– YEL- ja kassamaksujen täytyy olla maksettu

Yritystoiminnan tulee olla kokonaan lopetettu tai keskeytetty neljäksi kuukaudeksi

Jos yritystoiminta on lopetettu, toimitaan liittyvien laitteiden tulee olla myyty.

Myös YTK on palkansaajakassa. Sitä koskevat samat säännöt kuin työttömyyskassa Finkaa: Jos olet yrittäjä, et saa sieltä ansiosidonnaista päivärahaa, vaikka olisit maksuja sinne maksanutkin.

 

Tarkempaa tietoa saat:

www.finka.fi

www.syt.fi

Pin It on Pinterest